WIELKA KAPITUŁA ZAKONU RYCERZY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

 

GENERALIS ORDINIS

(Generał Zakonu)

 

 

Najwyższy przełożony Braci Rycerzy, Kierujący Zakonem

 

 

VICARIUS GENERALIS – PROVINCIAL POLONIAE

(I Zastępca Generała – Prowincjał Polski)

 

 

Zastępujący Generała w sytuacji, gdy ten nie może wykonywać swojej funkcji. Kierujący Prowincją Polską Zakonu

 

PROVINCIALI

(Prowincjałowie)

 

 

Kierujący poszczególnymi Prowincjami Zakonu

 

SUMMUS LEGATUS

(Wielki Legat)

 

 

Odpowiadający za „sprawy zagraniczne” Zakonu

 

SUMMUS LECTORIS

(Wielki Lektor)

 

 

Odpowiadający za sprawy informacyjne w Zakonie

 

SUMMUS CANCELLARIUS

(Wielki Kanclerz)

 

 

Odpowiadający za kancelarię Zakonu

 

SUMMUS THESAURARIUS

(Wielki Skarbnik)

 

 

Odpowiadający za sprawy finansowe Zakonu

 

SUMMUS TRAPEARIUS

(Wielki Kustosz)

 

 

Odpowiadający za majątek trwały Zakonu

 

SUMMUS ACCUSATORIS

(Wielki Prokurator)

 

 

Odpowiadający za sprawy prawne (w tym sądy bratnie) – „Sumienie Zakonu”

 

SUMMUS INSTIGATORIS

(Wielki Instygator)

 

 

Odpowiedzialny za wykrywanie („tropienie”) nieprawidłowości w Zakonie

 

SUMMUS HOSPITALARIUS

(Wielki Szpitalnik)

 

 

Odpowiedzialny za dbanie o pomoc Braciom w potrzebie

 

SUMMUS RITUS

(Wielki Ceremoniarz)

 

 

Odpowiedzialny za ryty i ceremonie zakonne

 

SUMMUS PROTECTORIS

(Wielki Protektor)

 

 

Odpowiedzialny za działalność związaną z ochroną życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci

 

 

SUMMUS PRAEFECTUS ADOPTIONIS CORDIS

(Wielki Prefekt Adopcji Serca)

 

 

Odpowiedzialny za działalność związaną z adopcją

 

SUMMUS PRAEFECTUS SCAPULARI

(Wielki Prefekt Szkaplerza)

 

 

Odpowiedzialny za krzewienie duchowości szkaplerza

 

SUMMUS PRAEFECTUS IUVENIS

(Wielki Prefekt Kadetów)

 

 

Odpowiedzialny za formację kadetów oraz młodzieży zakonnej

 

SUMMUS PRAEFECTUS APOSTOLATUM

(Wielki Prefekt Apostolatu)

 

 

Odpowiedzialny za apostolat zakonny

 

SUMMUS PRAEFECTUS HISTORIARUM

(Wielki Prefekt Historii)

 

 

Odpowiedzialny za dbanie o pamięć historyczną

 

SUMMUS MERCATORIS

(Wielki Szafarz)

 

 

Odpowiedzialny za przedsiębiorczość zakonną

 

SUMMUS CONSULTORIS

(Wielki Konsultor)

 

 

Główny Doradca Generała, odpowiedzialny za sprawy mu powierzone

 

SAPIENTI CONSILIO

(Rada Mądrych)

 

 

Członkowie Rady (w skład której wchodzą: byli oficerowie generalni, byli Komandorzy oraz byli Wielcy Rycerze, a także Bracia w wieku powyższej 75 lat) służą Generałowi Zakonu swoją radą i doświadczeniem