Adopcja Serca – na odległość

 

Znamy wszyscy słowa Pana Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: …Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40)…

 

W Adopcji Serca chodzi o pomoc najmniejszym, najbiedniejszym dzieciom z krajów, gdzie ta bieda jest olbrzymia i często okrutna – krajów Trzeciego Świata: Afryki, Azji, Ameryki Południowej. Adopcja Serca, zwana też Adopcją na Odległość, rozpowszechniła się szczególnie po tragicznej wojnie w Rwandzie w 1994 roku, kiedy po niej pozostało 200 tyś. osieroconych dzieci.

 

Co jest najistotniejsze w Adopcji Serca:

 

* pomoc materialną, systematyczne i długoterminowe wsparcie finansowe – w wysokości od 300 – 1200 zł rocznie – zależnie od kraju i zgromadzenia zakonnego -  na konkretne dziecko, którego dane osobowe i rodziny oraz jego zdjęcie otrzymujemy. Okres opieki to minimum 1 rok, najczęściej – do pełnoletności, a w wyjątkowych przypadkach także do zakończenia studiów wyższych.. Opiekunowie adopcyjni dokonują wpłat przelewami na konta zgromadzeń misyjnych

 

* modlitwa za dziecko adoptowane sercem i jego rodzinę

 

* kontakt listowny, emailowy a w niektórych krajach nawet przez WhatsApp.

 

Organizowane są również spotkanie z dziećmi i misjonarzmi – online przez Internet (na platformie Microsoft Teams). Niedawno, na Filipinach, miały miejsce spotkania br. Krzysztofa Wąsowskiego i br. Pawła Bilińskiego z ich podopiecznymi Dianą i Thalią.

 

 

Obecnie współpracujemy z 5 zgromadzeniami konsekrowanymi:

  1. Siostry urszulanki Serca Jezusa Konającego z Milanówka
  2. Siostry klawerianki z Poznania
  3. Siostry michalitki z Warszawy
  4. Pallotyni z Warszawy
  5. Franciszkanie z Krakowa

 

Pomoc materialna przeznaczana jest przede wszystkim na naukę – czesne, podręczniki i zeszyty, ale także na dożywianie, ubrania, na ochronę zdrowia. O tym decydują na miejscu misjonarze.

 

Można adoptować jedno lub więcej dzieci. Opiekunami adopcyjnymi są albo Chorągwie Zakonu, albo rycerze i ich rodziny, albo też wierni z parafii, gdzie działają Chorągwie i gdzie bracia przeprowadzają akcje promocyjne, informujące o Adopcji Serca. Jedno dziecko może być pod opieką dwóch Chorągwi, całej Komandorii, szkoły lub wspólnoty parafialnej.

 

Na 7 kwietnia 2022 roku pod naszą wspólną opieką mamy 240 dzieci, z tego na Filipinach 142, na Wyspach Zielonego Przylądka – 39 oraz 59 w pozostałych krajach Afryki (Kamerun, Kongo Dem., Rwanda, Wybrzeże Kości Słoniowej i Uganda). 36 Chorągwi adoptowało sercem jedno lub dwoje dzieci. Łącznie  ponad 1200 osób – bracia rycerze i ich rodziny, a także 106 rodzin z różnych parafii w Polsce, a nawet z Australii – są zaangażowane w to dzieło misyjne.

 

Podejmując zobowiązanie do Adopcji Sercem okazujemy miłosierdzie i solidarność z biednymi dziećmi z krajów Trzeciego Świata, wypełniając konkretną treścią dwa nasze rycerskie charyzmaty.

 

 

 

Generał Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, br. Krzysztof Wąsowski powołał 15 grudnia 2019 roku br. Zbigniewa Nowackiego, rycerza Matki Bożej z Međugorje, Królowej Pokoju, na Generalnego Konsultora, obecnie Wielkiego Prefekta Adopcji Serca. Kontakt email: z.nowacki333@gmail.com

 

 

Asystentami Wielkiego Prefekta są:

 

  1. Agnieszka Miklis-Kulpa ze Słupska – agamikliskulpa80@gmail.com
  2. Grzegorz Klatka z Nowego Sącza – grzegorz.klatka@rycerzejp2.org
  3. Krzysztof Ołpiński z Milanówka – krzysztof.olpinski@interia.pl

Ich zadaniem jest wspieranie działań szczególnie dla pozyskania nowych opiekunów adopcyjnych z poszczególnych regionów Polski, w tym Chorągwi i rodzin rycerskich, ale także wiernych z parafii naszego Kościoła.