Adopcja Serca – na odległość

 

Znamy wszyscy słowa Pana Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: …Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40)…

 

W Adopcji Serca chodzi o pomoc najmniejszym, najbiedniejszym dzieciom z krajów, gdzie ta bieda jest olbrzymia i często okrutna – krajów Trzeciego Świata: Afryki, Azji, Ameryki Południowej. Adopcja Serca, zwana też Adopcją na Odległość, rozpowszechniła się szczególnie po tragicznej wojnie w Rwandzie w 1994 roku, kiedy po niej pozostało 200 tyś. osieroconych dzieci.

 

W XXI wieku mamy do czynienia w dalszym ciągu z głodującymi, niedożywionymi, nieuczęszczającym do szkoły dziećmi, które nierzadko umierają także z powodu chorób, ponieważ rodziców nie stać jest na leczenie.

 

Co jest najistotniejsze w Adopcji Serca:

 

* pomoc materialną, systematyczne i długoterminowe wsparcie finansowe – w wysokości od 60 – 100 zł miesięcznie na konkretne dziecko, którego dane osobowe i rodziny oraz jego zdjęcie otrzymujemy; 60 zł potrzebne jest na Wyspach Zielonego Przylądka, 70 zł w krajach Afryki kontynentalnej (Kamerun, Kongo Dem., Rwanda, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej) lub 100 zł na Filipinach. Okres opieki to minimum 1 rok, najczęściej – do pełnoletności, a w wyjątkowych przypadkach także do zakończenia studiów wyższych.. Opiekunowie adopcyjni dokonują wpłat przelewami na konta zgromadzeń misyjnych.

* modlitwa za dziecko adoptowane sercem i jego rodzinę

 

* kontakt listowny, emailowy a w niektórych krajach nawet przez WhatsApp. Organizowane są również spotkanie z dziećmi i misjonarzmi – online przez Internet.

 

Pomoc materialna przeznaczana jest przede wszystkim na naukę – czesne, podręczniki i zeszyty, ale także na dożywianie, ubrania, na ochronę zdrowia. O tym decydują na miejscu misjonarze.

 

Można adoptować jedno lub więcej dzieci. Opiekunami adopcyjnymi są albo Chorągwie Zakonu, albo rycerze i ich rodziny, albo też wierni z parafii, gdzie działają Chorągwie i gdzie bracia przeprowadzają akcje promocyjne, informujące o Adopcji Serca. Jedno dziecko może być pod opieką dwóch Chorągwi, całej Komandorii, szkoły lub wspólnoty parafialnej.

 

Na 28 czerwca 2021 roku pod naszą wspólną opieką mamy 150 dzieci, z tego na Filipinach 103, na Wyspach Zielonego Przylądka – 23 oraz 24 w pozostałych krajach Afryki. 27 Chorągwi adoptowało sercem jedno lub dwoje dzieci. Łącznie 833 osoby – bracia rycerze i ich rodziny, a także 64 rodziny z różnych parafii w Polsce, a nawet z Australii – są zaangażowane w to dzieło misyjne.

 

Podejmując zobowiązanie do Adopcji Sercem okazujemy miłosierdzie i solidarność z biednymi dziećmi z krajów Trzeciego Świata, wypełniając konkretną treścią dwa nasze rycerskie charyzmaty.

 

Generał Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, br. Krzysztof Wąsowski powołał 15 grudnia 2019 roku br. Zbigniewa Nowackiego, rycerza Matki Bożej z Medjugorie, Królowej Pokoju, na Generalnego Konsultora ds. Adopcji. Kontakt email: z.nowacki333@gmail.com

 

13 marca 2021 roku Generalny Konsultor ds. Adopcji powołał na swoich asystentów:

 

Bratową Agnieszkę Miklis-Kulpa ze Słupska – agamikliskulpa80@gmail.com

Br. Grzegorza Klatkę z Nowego Sącza – grzegorzk@poczta.fm

Br. Krzysztofa Ołpińskiego – krzysztof.olpinski@interia.pl

 

Ich zadaniem jest wspieranie działań szczególnie dla pozyskania nowych opiekunów adopcyjnych z poszczególnych regionów Polski, w tym Chorągwi i rodzin rycerskich, ale także wiernych z parafii naszego Kościoła.