Bracia Rycerze podejmują Duchową Adopcję Kleryka (DAK).

 

Zasady Adopcji:

 

Każda Chorągiew, wg. harmonogramu ustalonego zgodnie ze zgłoszeniami, przez jeden miesiąc w roku obejmuje modlitwą trzech Kleryków. Wielki Rycerz danej Chorągwi ustala imiennie, którzy z Braci Rycerzy modlą się każdego dnia w miesiącu za wybranego Kleryka. W zależności od liczebności danej Chorągwi, za jednego kleryka modli się dwóch lub więcej Braci. Modlitwa może być uzupełniana doraźnymi wyrzeczeniami każdego z Braci, wg. własnej decyzji.

 

Modlitwa o powołania :

 

Bożę, Uświęcicielu i StróżuTwojego Kościoła, wzbudź w nim ..imię kleryka....przez Ducha Twojego, godnego i wiernego Szafarza świętych Tajemnic, aby za jego posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy, lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia.

 

Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła do którego ich przeznaczyłeś, bądź z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, wskaż tych, których
do służby Twojej wybrałeś i pozwól im upodobnić się do Twojego Syna, Dobrego Pasterza, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. AMEN

 

Uzupełnieniem modlitwy w danym miesiącu jest złożona przez każdego Brata z Chorągwi dobrowolna ofiara pieniężna. Łączna minimalna kwota zebrana w Chorągwi powinna wynosić 50 zł, za całą Chorągiew. Wielki Rycerz przekazuje ofiarę na konto Seminarium w danym miesiącu. Ofiara nie ma ograniczenia górnego.

 

Jeżeli Bracia z Chorągwi nie są w stanie zebrać minimalnej kwoty, zadaniem Wielki Rycerz będzie uzupełnienie zebranych ofiar do minimalnej kwoty z ewentualnie posiadanych innych składek. Jeżeli i to będzie niemożliwe, proszę o poinformowanie mnie i wówczas Komandoria z posiadanych środków uzupełni brakującą kwotę.

 

Wesprzyj dzieło "Adopcji Kleryka"

 

https://salvatti.edu.pl/unit/6ed71962-2fd9-4f7f-a350-d50fcb671ade/about