Formacja Stała Rycerzy Św. Jana Pawła II

 

Każdy Rycerz zachęcany jest do wypełniania zobowiązań o charakterze modlitewnym w wybranym przez siebie czasie ze szczególnym uwzględnieniem następujących punktów wysiłku:

 

  1. modlitwa osobista (modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II), przypadająca na dany dzień część różańca świętego, Anioł Pański, Koronka do Miłosierdzia Bożego, wieczorny rachunek sumienia, modlitwa za współbraci zakonnych i dobro Zakonu,
  2. modlitwa rodzinna i małżeńska,
  3. regularna lektura i medytacja Pisma Świętego,
  4. regularna lektura pism św. Jana Pawła II,
  5. adoracja Najświętszego Sakramentu,
  6. możliwie częste uczestnictwo we Mszy Świętej.

W miarę możliwości każdy Brat Rycerz zachęcany jest do podejmowania przynajmniej w Wielkim Poście i w Adwencie następujących dyscyplin ascetycznych:

 

  1. Udział w zakonnych rekolekcjach,
  2. Utrzymywanie postu ścisłego w środy i piątki.

Praktyczny wymiar formacji realizuje się poprzez akty miłosierdzia

 

Jeśli działania Braci Rycerzy rzeczywiście mają początek w kontemplacji Chrystusa, to powinni oni umieć Go dostrzegać przede wszystkim w twarzach tych, z którymi On sam zechciał się utożsamić. Zakon zatem w szczególny sposób włącza się w pomoc ludziom potrzebującym, otaczając ich modlitwą oraz starając się pomagać im zarówno materialnie jak i niematerialnie. Każda Chorągiew Zakonu powinna prowadzić przynajmniej jedno, konkretne dzieło miłosierdzia zgodnie z katolickim ordo caritatis.