Rycerskie Bractwo Szkaplerzne

 

Bracia Rycerze Świętego Jana Pawła II mając na uwadze swój rozwój duchowy a także idąc za przykładem Świętego Patrona, zostają zachęcani do przyjęcia Szkaplerza Karmelitańskiego.

Najsłynniejszym miłośnikiem nabożeństwa szkaplerznego był nasz Patron św. Jan Paweł II Wielki, który znak opieki Matki Bożej przyjął w wieku chłopięcym u karmelitów bosych w Wadowicach.

 

"Noście zawsze Szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę i wiele z tego nabożeństwa doznaję pożytku. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą !" (św. Jan Paweł II ).

 

Dlaczego Szkaplerz Karmelitański jest tak ważny dla Rycerzy Jana Pawła II ?

 

Szkaplerz karmelitański NMP z Góry Karmel jest ściśle związany z historią i duchowością św. Jana Pawła II. Według tradycji Matka Boża objawiła się św. Szymonowi Stock Generałowi Zakonu Karmelitańskiego w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. i powiedziała: Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze nie dozna ognia piekielnego.

 

Przywileje i łaski Szkaplerza św. były potwierdzone wielokrotnie przez papieży. Potwierdzili je: Klemens VII (bullą z dnia 12 sierpnia 1530 r.), Pius V, Grzegorz XIII, Paweł V, Klemens X, a nabożeństwo szkaplerzne polecali wiernym: Pius XI, Pius XII (1951), Paweł VI.

 

Nasz Patron św. Jan Paweł II mówił Szkaplerz w istocie jest „habitem". Ten, kto go przyjmuje, zostaje włączony w mniej lub więcej ścisłym stopniu do Zakonu karmelitańskiego, poświęconego służbie Matki Najświętszej, aby doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie przyoblekania się w Jezusa Chrystusa . Sercem nabożeństwa szkaplerznego stanowi oddanie się Rycerza św. Jana Pawła II Chrystusowi na wzór Maryi przez poświęcenie się na Jej służbę, życie w zjednoczeniu z Nią i naśladowanie Jej cnót.

 

ZNACZENIE DUCHOWE SZKAPLERZA

 

1. Szkaplerz jest Szatą Maryi, jest znakiem pokuty i nawrócenia. Kto przyjmuje Szkaplerz św., wyrzeka się złego ducha, odnawia przyrzeczenia Chrztu św. i oddaje się Maryi jako jej dziecko. Kto przyjmuje Szkaplerz, przyjmuje, jak św. Jan Ew. Apostoł pod Krzyżem, Maryję do siebie, by żyć w zjednoczeniu z Nią i jej służyć.

 

2. Szkaplerz oznacza poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi i naśladowaniu Jej cnót, szczególnie cnoty czystości i pokory. "Niech wszyscy noszący Szkaplerz św., który jest pamiątką otrzymaną od Matki Bożej, widzą w nim oznakę poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Dziewicy" (św. Jan Paweł II).

 

3. Szkaplerz oznacza przymierze przyjaźni z Maryją, w którym Ona zobowiązuje się zbawienia i uświęcenia, a my zobowiązujemy się do naśladowania, służenia i rozszerzania Jej czci.

 

4. Szkaplerz oznacza habit Zakonu poświęconego służbie i czci Matki Bożej. Przyjmując Szkaplerz, pragniemy odtąd żyć tym samym duchem Karmelu, pełnić tę samą misję apostolską oraz żyć w zjednoczeniu z Chrystusem i Maryją.

 

OBIETNICE SZKAPLERZNE

 

1. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego. Maryja tym samym obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem św. pomoc na drodze zbawienia.

 

2. Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po naszej śmierci. Jest to tak zwany przywilej sobotni. Matka Boża zapewnia rychłe wybawienie z czyśćca (bulla pap. Jana XXII w 1322 r. i następnych), tym, którzy nosząc Szkaplerz zachowują czystość według stanu i wierność modlitwie. Maryja obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem w uświęceniu.

 

3. Pomoc i obrona w niebezpieczeństwie duszy i ciała. Maryja obiecuje nas wspierać na drodze naśladowania Chrystusa, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci, pomóc nam w ostatecznej walce o wieczne zbawienie.

 

4. Uczestnictwo w dobrach duchowych całego Zakonu Karmelitańskiego za życia i po śmierci (w Mszach św., pokutach, modlitwie i ofiarach, a dla członków w kanonicznie erygowanej wspólnocie Bractwa Szkaplerznego także udział w odpustach Zakonu), gdyż Matka Boża I Królowa Karmelu jednoczy ze sobą w jedną Rodzinę tych, którzy przyjmują Szkaplerz św.