W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej, pojawiły się informacje kolportowane przez antykościelne, lewackie media (co szybko zostało przeniesione na portale społecznościowe, czego przykład zamieszczamy poniżej), opisujące jednego z naszych współbraci (br. Arkadiusza Rycerza Matki Bożej Jasnogórskiej - byłego, pierwszego Prowincjała Polski Zakonu Rycerze Jana Pawła II - Knights of John Paul II) zarzucając mu skrajnie niemoralne zachowania w pracy, łącznie z dopuszczaniem się zdrady małżeńskiej.

 

Chcąc odnieść się do tych zarzutów, pragniemy podnieść następujące kwestie:

 

  1. Bracia Rycerze żyjący w grzechu ciężkim nie mają prawa (ex lege, ipso facto) uczestniczyć w oficjalnych strojach rycerskich w uroczystościach i obrzędach liturgicznych - stają się automatycznie zawieszeni w prawach członka naszego Zakonu (aby powrócić do pełni praw rycerskich - muszą być w stanie łaski uświęcającej).
  2. Brat Rycerz żyjący w cudzołóstwie (związku niesakramentalnym) zostaje wykluczony z naszych szeregów niezwłocznie po udowodnieniu mu takiego procederu.
  3. W sprawie br. Arkadiusza jak tylko pojawiły się pierwsze denuncjacje prasowe, Wielki Inwestygator (Śledczy) Zakonu podjął szereg działań sprawdzających, których wyniki przekazał Wielkiemu Prokuratorowi Zakonu. Do dzisiaj okazało się, że nie potwierdziły się żadne medialne zarzuty gorszącego, nieobyczajnego zachowania br. Arkadiusza. Udało się m.in. dotrzeć do stanowiska organizacji zawiązkowej, działającej w podmiocie kierowanym przez br. Arkadiusza, która w oficjalnym oświadczeniu podkreśliła, że NIKT, żaden z pracowników (którzy w sposób anonimowy byli opisywani w prasie) NIE ZGŁOSIŁ się z prośbą o pomoc, ani NIKT NIE ZGŁOSIŁ żadnych nieprawidłowości.
  4. Mając powyższe na uwadze, nie ma żadnych podstaw, aby wykluczać br. Akradiusza z naszego Bractwa (na marginesie należy wspomnieć, że br. Arkadiusz nie piastuje w naszym Zakonie już od wielu lat żadnej funkcji - obecnie Prowincją Polską kieruje już trzeci Prowincjał). Nie zostały też postawione br. Arkadiuszowi żadne zarzuty, ani formalne oskarżenia (poza tymi medialnymi, które jak dotąd nie zostały nigdzie potwierdzone). Niemniej jednak jeśli, ktoś miałby jakieś dowody w tej sprawie (a nie tylko medialne pomówienia) bardzo prosimy o skontaktowanie się z nami: kontakt@rycerzejp2.org
  5. Odnosząc się do szydzącego z nas "Jakuba Boomer'a" i innych osób, które powielają te nie potwierdzone doniesienia medialne w kontekście zochydzania naszego Bractwa w oczach opinii publicznej - nieustannie będziemy się za Was modlić, za wstawiennictwem naszego Patrona, Świętego Jana Pawła Wielkiego.
  6. Może to nieistotny szczegół, ale z naszym Zakonem nie ma żadnych formalnych związków pani Barbara Nowak (Małopolski Kurator Oświaty), która raz uczestniczyła w mszy świętej, w czasie otwartych dla wszystkich rycerskich rekolekcji adwentowych (mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję wspólnie uczestniczyć w takich spotkaniach). Natomiast ks. Daniel Wachowiak, wygłosił dla Braci Rycerzy rekolekcje formacyjne w Niepokalanowie (naszym zdaniem bardzo udane i niezwykle inspirujące - można je też obejrzeć na rycerskim kanale YouTube, do czego szczerze zachęcamy), tym samym będąc traktowany przez Braci jako Ojciec Kapelan Rekolekcjonista (co jest stricte honorową i nieformalną funkcją). Uważamy, że wymienianie tych Zacnych osób w kontekście pomówień medialnych wobec br. Arkadiusza jest wyjątkowo obrzydliwe...
  7. O podejmowanych przez nas krokach prawnych i ich efektach będziemy informować w czasie, który uznamy za stosowny i odpowiedni. Niezależnie od powyższego wszystkich otaczamy naszą szczerą i bezinteresowną modlitwą. Maior est Deus! Vivat Iesus! Totus Tuus!