1 października w katedrze św. Floriana i św. Michała Archanioła członkowie Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II wzięli udział w uroczystej Mszy św. rozpoczynającej X Radę Kapłańską. Po Eucharystii, przy grobie śp. abp. H. Hosera w kryptach katedry, dr Krzysztof Wąsowski, Generał zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, złożył abdykację. Tego samego dnia Prowincjał Polski, będący pierwszym zastępcą generała, na ręce którego została powierzona na czas wakatu władza nad Braćmi Rycerzami, zarządził wybory nowego Generała na dzień 2 października we wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów.

 

Głosowanie odbyło się w wyjątkowym miejscu, którego fundatorką była księżna Maria Radziwiłłowa z Zawiszów, a osobiście budowy doglądał nuncjusz papieski Achilles Ratti, który później jako papież Pius XI – nadał w świątyni zaszczytny tytuł Bazyliki Mniejszej. Miejsce to zapisało się również w naszej pamięci zdarzeniem z dn. 8 czerwca 1991, gdy podczas IV podróży apostolskiej papież św. Jan Paweł II otworzył w bazylice obrady II Synodu Plenarnego Kościoła w Polsce. Obecnie miejsce to było świadkiem wyboru nowego Generała  Rycerzy Św. Jana Pawła II, którego dokonali wszyscy obecni na Radzie Kapłańskiej,  Kapelani oraz Zacni Bracia z całej Polski i świata (przybyli z Kanady, Ukrainy, Francji i Hiszpanii) . Największą ilość głosów elektorskich zdobył ZB Krzysztof Andrzej Wąsowski Rycerz Matki Bożej Zwycięskiej z Kamionka, który ponownie został wybrany do pełnienia najwyższej funkcji w Zakonie Rycerzy Św. Jana Pawła II. Tego samego dnia została wybrana Wielka Kapituła Zakonu w skład  której wchodzą oficerowie generalni wspomagający Zacnego Brata Generała w służbie Braciom Rycerzom i  zarządzaniu zakonem.

 

Niedziela 3 października upłynęła pod znakiem dziękczynienia w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej głównej patronki zakonu. W czasie Eucharystii Bracia dziękowali za wybór Generała Zakonu, prosząc o dalszą opiekę oraz odnowili również swoje śluby rycerskie.
Vivat Iesus! Totus Tuus!