4 marca 2020 Rycerze Jana Pawła II z Chorągwi Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie, zorganizowali peregrynację figury Matki Boskiej Fatimskiej ulicami swojego miasta. Poprowadzili również modlitwę na Różańcu, którą głośno odmawiali za pośrednictwem megafonu.