Dnia 29 maja 2022r, nastąpił historyczny moment w Toronto - Kanada.
Erygowana została pierwsza Chorągiew Zakonu na terenie Archidiecezji Toronto w parafii pw. św. Piotra Apostoła w Mississauga. Kapelanem rycerzy został Ojciec Adam Filas, OMI, także tamtejszy Dyrektor Misji Zakonu Oblatów. Zakon otrzymał pozwolenie na działalność na terenie Diecezji od kardynała Thomasa  Collinsa. Utworzona została tym samym Komandoria Toronto.
Odczytany został również dekret o utworzeniu Prowincji Kanady Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II. Prowincjałem Kanady został Leszek Dacko.
Z Polski na uroczystości przybył Generał Zakonu – Krzysztof Wąsowski, Kapelan Zakonu – Jarosław Glonek oraz Wielki Konsultor ds. Nowej Ewangelizacji - Paweł Biliński.