Zacni Bracia.

6 stycznia przeżywaliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwane świętem Trzech Króli. Ten dzień, jak żaden inny, kieruje nasz wzrok ku krajom misyjnym.

Również my, Rycerze Świętego Jana Pawła II, chcemy w tym roku w sposób szczególny włączyć się w Misyjne Dzieło Kościoła. Od tego roku Prowincja Polski naszego Zakonu rozpoczyna ścisłą współpracę z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Poniżej list, który otrzymaliśmy przed naszymi rekolekcjami

„Szanowni Panowie - Rycerze Jana Pawła II, Vivat Iesus!

      Przesyłam Wam przede wszystkim serdeczne pozdrowienia wraz z modlitwą na czas rekolekcji, które teraz właśnie Panowie odbywają.

 Nazywam się ks. Jarosław Tomaszewski, jestem od niedawna odpowiedzialnym krajowym za dwa z Papieskich Dzieł Misyjnych - Dzieło Rozkrzewiania Wiary - dla budzenia ducha misyjnego wśród wiernych oraz za Dzieło Piotra Apostoła - dla wspierania duchowego oraz materialnego formacji seminarzystów na terytoriach misyjnych.

Piszę do Panów z pokorną prośbą i propozycją naszej wzajemnej współpracy. Sądzę, że rycerz ma coś z misjonarza i odwrotnie - bez wątpienia misjonarz musi być rycerski. 

  Nasza sekcja Papieskich Dzieł Misyjnych - w tym Papieskie Dzieło Piotra Apostoła w Polsce - opiekuje się trzema wyższymi seminariami: w Iquitos z peruwiańskiej selwy, w Moramanga na Madagaskarze oraz w Chabua w Indiach. Nie muszę pisać Panom, że są to miejsca położone w samym sercu świata ogromnej, ludzkiej biedy. Towarzyszenie tej formacji to dla nas radość a zarazem poważne wyzwanie, któremu trzeba - misyjnie i po rycersku - z wolnością i twórczą sprostać.

    Z radością, wraz z dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych, księdzem Maciejem Będzińskim, przyjmujemy Panów otwartość i chęć współpracy z nami i szczerze prosimy o współdziałanie w dziele adopcji misyjnych seminarzystów. Kościół na terytoriach misyjnych bardzo potrzebuje dobrze uformowanych kapłanów. Dla nas zaś, katolików prastarego, lokalnego Kościoła nad Wisłą, jest zaszczytem, że możemy być w tym tak bardzo pomocni.

         Z naszej strony - Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce - jesteśmy szczerze gotowi odwzajemnić się Panom wszelką pomocą duchową w wymiarze dobrej, głębokiej, katolickiej oraz ewangelicznej formacji Rycerzy Jana Pawła II.

Pozostajemy zatem w kontakcie i do spotkania już podczas kolejnych rekolekcji. Niech Pan Jezus Wam obficie błogosławi!

 

ks. Jarosław Tomaszewski”

Odpowiadając na ten apel, za zgodą Prowincjała Polski ZB Janusza Paczkowskiego, obejmujemy jednego kleryka z kraju misyjnego naszą adopcją. Serdecznie proszę o dar modlitwy zarówno w jego intencji jak i w intencji Papieskich Dzieł Misyjnych. Proszę także każdą chorągiew naszego Zakonu jak i każdego Zacnego Brata o wpłaty, w miarę swoich możliwości, na dedykowane konto adopcyjne.

Sprawami misji w naszej prowincji zajmuje się Delegat Prowincjała Polski ds. Misji Zacny Brat Bogusław Kotarba.

 

Oto link do wpłat

 

https://salvatti.edu.pl/unit/6ed71962-2fd9-4f7f-a350-d50fcb671ade/about