Zostań Rycerzem Świętego Jana Pawła II WIELKIEGO

 

Chcesz zostać RYCERZEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II WIELKIEGO, to proste...

 

ale jednocześnie wymagające zadanie. Tę decyzję musisz podjąć świadomie i odpowiedzialnie, bo stawiasz cały honor mężczyzny dla wielkiej sprawy.

 

RYCERZ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II WIELKIEGO to mężczyzna:

 

Wierny

nauce Kościoła Rzymsko-Katolickiego, wchodzący w duchowość św. Jana Pawła II, pogłębiający znajomość Jego nauczania oraz swoje powołanie i formację duchową.

 

Miłosierny

pochylający się nad potrzebującymi i chcący wspierać słabych i potrzebujących.

 

Jednoznaczny

chroniący życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, wierny rodzinie w jej tradycyjnym rozumieniu.

 

Solidarny

wpierający w potrzebie Braci i służący im pomocą.

 

Braterski

zyskujący wielu konfratrów, którzy stają się dla Niego drugą rodziną.

 

Patriota

dla którego: BÓG, HONOR i OJCZYZNA są wciąż żywymi wartościami.

 

Jeżeli takim mężczyzną się czujesz lub pragniesz się stać, to przeczytaj poniższe warunki przyjęcia
do Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II.

 

Reguła Zakonu podaje zasady przyjęcia do Zakonu:

 

  1. Rycerzem może zostać każdy dorosły mężczyzna, katolik – żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, który zobowiąże się ponadto przestrzegać zasad niniejszej Reguły.
  2. Przyjęcie do Zakonu następuje podczas Ceremonii Inwestytury i odbywa się według ustalonego ceremoniału, poprzez złożenie ślubowania na wierność Bogu, Papieżowi i Ojczyźnie oraz do przestrzegania Reguły Zakonu.
  3. Do rozstrzygania sporów w Zakonie oraz zarzutów wobec Braci Rycerzy Generał powołuje stosowne sądy bratnie.
  4. Członkostwo w Zakonie ustaje w przypadku:
  1. Złożenia rezygnacji,
  2. Usunięcia z Zakonu na skutek zhańbienia dobrego imienia Zakonu.

Formularz zgłoszeniowy:

IMIĘ
NAZWISKO
Telefon
E-mail
DATA URODZENIA
MIEJSCE URODZENIA
parafia wezwanie
parafia ulica i numer
parafia kod
parafia miejscowość
imię i nazwisko Ks Proboszcza
diecezja
stan cywilny
deklarowana działalność