Nauczanie Patrona

 

Każdy Kandydat do Zakonu składając Rotę Rycerskiego Ślubowania, mówi między innymi: “Ślubuję poznawać i propagować nauczanie Jana Pawła II”. To zobowiązanie Rycerze wypełniają starając się, aby ich życiowa postawa odzwierciedlała nauczanie Świętego Patrona.

 

Na początku każdego Roku Liturgicznego zbiera się Rada Kapłańska złożona z Kapelanów poszczególnych rycerskich chorągwi. Jej obowiązkiem jest wyłonienie Lektury Patronalnej - fragmentu nauczania Świętego Jana Pawła II, który w danym Roku Bratnim jest odczytywany lub odtwarzany
na każdym comiesięcznym zebraniu chorągwi.

 

Również każdy stopień rycerski ma przypisaną papieską encyklikę, której znajomość jest oczekiwania
od Rycerzy danego stopnia.