Adopcja Serca – na odległość

 

Znamy wszyscy słowa Pana Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: …Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40)…

 

W Adopcji Serca chodzi o pomoc najmniejszym, najbiedniejszym dzieciom z krajów, gdzie ta bieda jest olbrzymia i często okrutna – krajów Trzeciego Świata: Afryki, Azji, Ameryki Południowej. Adopcja Serca, zwana też Adopcją na Odległość, rozpowszechniła się szczególnie po tragicznej wojnie w Rwandzie w 1994 roku, kiedy po niej pozostało 200 tyś. osieroconych dzieci.

 

Co jest najistotniejsze w Adopcji Serca:

 

* pomoc materialną, systematyczne i długoterminowe wsparcie finansowe – w wysokości od 300 – 1200 zł rocznie – zależnie od kraju i zgromadzenia zakonnego -  na konkretne dziecko, którego dane osobowe i rodziny oraz jego zdjęcie otrzymujemy. Okres opieki to minimum 1 rok, najczęściej – do pełnoletności, a w wyjątkowych przypadkach także do zakończenia studiów wyższych.. Opiekunowie adopcyjni dokonują wpłat przelewami na konta zgromadzeń misyjnych

 

* modlitwa za dziecko adoptowane sercem i jego rodzinę

 

* kontakt listowny, emailowy a w niektórych krajach nawet przez WhatsApp.

 

Organizowane są również spotkanie z dziećmi i misjonarzmi – online przez Internet (na platformie Microsoft Teams). Niedawno, na Filipinach, miały miejsce spotkania br. Krzysztofa Wąsowskiego i br. Pawła Bilińskiego z ich podopiecznymi Dianą i Thalią.

 

Obecnie współpracujemy z 6 zgromadzeniami konsekrowanymi:

  1. Siostry urszulanki Serca Jezusa Konającego z Milanówka
  2. Siostry klawerianki z Poznania
  3. Siostry michalitki z Warszawy
  4. Pallotyni z Warszawy
  5. Franciszkanie z Krakowa
  6. Siostry Opatrzności Bożej z Grodziska Maz.

Pomoc materialna przeznaczana jest przede wszystkim na naukę – czesne, podręczniki i zeszyty, ale także na dożywianie, ubrania, na ochronę zdrowia. O tym decydują na miejscu misjonarze.

 

Można adoptować jedno lub więcej dzieci. Opiekunami adopcyjnymi są albo Chorągwie Zakonu, albo rycerze i ich rodziny, albo też wierni z parafii, gdzie działają Chorągwie i gdzie bracia przeprowadzają akcje promocyjne, informujące o Adopcji Serca. Jedno dziecko może być pod opieką dwóch Chorągwi, całej Komandorii, szkoły lub wspólnoty parafialnej.

 

Na 22 czerwca  2023 roku pod naszą wspólną opieką mamy prawie 500 dzieci, z tego na Filipinach 175, w Kamerunie 220, na Wyspach Zielonego Przylądka – 65, a pozostałe – w Kongo Dem., Rwanda, Wybrzeże Kości Słoniowej i Uganda. 52 Chorągwie adoptowały sercem jedno lub dwoje dzieci. Łącznie ponad 2100 osób – bracia rycerze i ich rodziny, a także 270 rodzin z różnych parafii w Polsce, a nawet z Australii, Francji i Kanady – są zaangażowane w to dzieło misyjne.

 

Podejmując zobowiązanie do Adopcji Sercem okazujemy miłosierdzie i solidarność z biednymi dziećmi z krajów Trzeciego Świata, wypełniając konkretną treścią dwa nasze rycerskie charyzmaty.

 

 

 

Generał Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, br. Krzysztof Wąsowski powołał 15 grudnia 2019 roku br. Zbigniewa Nowackiego, rycerza Matki Bożej z Međugorje, Królowej Pokoju, na Generalnego Konsultora, obecnie Wielkiego Prefekta Adopcji Serca. Kontakt email: z.nowacki333@gmail.com

 

 

Asystentami Wielkiego Prefekta są:

 

 

Komandoria Bielsko-Żywiecka Bogusław Urbańczyk boguslawurbanczyk@gmail.com
Komandoria Ełcka Karol Milewski karoljp2@interia.pl 
Komandoria Katowicka Bogusław Urbańczyk boguslawurbanczyk@gmail.com 
Komandoria Kielecka Dariusz Romaniak adopcjaserca.jp2@gmail.com
Komandoria Koszalińsko-Kołobrzeska Agnieszka Miklis-Kulpa agamikliskulpa80@gmail.com 
Komandoria Krakowska Grzegorz Tokarczyk g-tokarczyk@wp.pl 
Komandoria Łomżyńska Marek Karwowski marekkarwowski1964@gmail.com 
Komandoria Łowicka Przemysław Gmerek przemek2189@onet.pl
Komandoria Paryska/Francja Marcin Domian marcindomian@aol.com
Komandoria Płocka Michał Gąsiorowski gasiorovski@o2.pl 
Komandoria Sandomierska Wojciech Bulanowski

wbulanowski@gmail.com 

Komandoria Tarnowska Grzegorz Klatka grzegorz.klatka@rycerzejp2.org 
Komandoria Warszawsko-Praska Robert Piskorz p_robert@o2.pl 
Komandoria Warszawska Tomasz Szczepański tomasz.szcz79@gmail.com 
Komandoria Włocławska Wojciech Gołębiewski golebiewskiwojciech1@gmail.com 
     

 

 

Ich zadaniem jest wspieranie działań szczególnie dla pozyskania nowych opiekunów adopcyjnych z poszczególnych regionów Polski, w tym Chorągwi i rodzin rycerskich, ale także wiernych z parafii naszego Kościoła.

 

O rycerskiej Adopcji Serca można posłuchać w Radio Profeto, w wywiadzie, jakiego udzielił Wielki Prefekt Adopcji Serca 6 grudnia 2022 roku: