Konto akcyjne: nr. konta: 58 1090 1056 0000 0001 1708 5664

Z dopiskiem „Karetka dla Ukrainy