Boże w Trójcy Świętej Jedyny.

 

Oto stajemy przed Tobą my, Rycerze Świętego Jana Pawła Wielkiego z chorągwi ………………………………, aby podziękować za ………… lat naszej wspólnej rycerskiej drogi do świętości. Dziękujemy za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem za przyczyna Świętego Jana Pawła Wielkiego. Dziękujemy za naszych Czcigodnych Księży Kapelanów, za naszych Zacnych Braci, z którymi tworzymy wspólnotę braterstwa i miłości. Dziękujemy za nasze Żony, nasze Bratowe, za naszych Bratanków i Bratanice, którzy codziennie budują z nami rodziny rycerskie – rodziny, gdzie wiara, miłość do Boga, Ojczyzny, Rodziny i Zakonu staje się codzienną treścią naszego życia.

 

Dzisiaj myśli każdego z nas biegną do tej wyjątkowej chwili, gdy wobec Ciebie Trójjedyny Boże, wobec Kościoła i Zakonu wypowiedzieliśmy swoje „Fiat” – niech się tak stanie, uroczyście ślubując wytrwanie w Zakonie Rycerskim Św. Jana Pawła Wielkiego. Także dzisiaj chcemy z pełną mocą i przekonaniem powtórzyć wobec zgromadzenia słowa ślubowania.

 

ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE JAKO RYCERZ ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA WIELKIEGO
* WIERNOŚĆ BOGU, OJCU ŚWIĘTEMU I OJCZYŹNIE! * ŚLUBUJĘ WYTRWAĆ W WIERZE * ORAZ NAUCE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO! * ŚLUBUJĘ POZNAWAĆ I PROPAGOWAĆ NAUCZANIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA WIELKIEGO, * NIE SZCZĘDZIĆ SIŁ W POMOCY DLA SŁABYCH I POTRZEBUJĄCYCH * W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I OJCZYZNY! * ŚLUBUJĘ RÓWNIEŻ
PRZESTRZEGAĆ REGUŁY ZAKONU
* TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!

 

Święty Janie Pawle Wielki – prowadź nasz Zakon, prowadź naszą umiłowaną Ojczyznę, prowadź Kościół Powszechny do nieba.

 

Święty Janie Pawle Wielki – módl się za nami

 

Vivat Iesus!

Totus Tuus!

 

wersja pdf do pobrania