Straż Relikwi

 

Ks. kardynał Stanisław Dziwisz w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie nadał Zakonowi tytuł Strażników Relikwii Krwi św. Jana Pawła II. Prawie od samego początku Rycerze Świętego Jana Pawła II byli w posiadaniu relikwii włosów, ściętych Janowi Pawłowi II tuż przed pamiętnym konklawe przez Brata Mariana Markiewicza ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Są one wkomponowane w krzyż, który towarzyszy zakonnikom podczas największych uroczystości, a który niesiony jest podczas procesji wejścia przez samego Generała Zakonu.

 

Nie na tym jednak polega ów straż którą pełnią Zacni Bracia. 5 maja 2020r. osobisty sekretarz Świętego Jana Pawła Wielkiego, ks. kard. Stanisław Kardynał Dziwisz w swojej rezydencji w Krakowie wręczył osobiście ZB Generałowi Krzysztofowi Wąsowskiemu od Matki Bożej Zwycięskiej z Kamionka Relikwie Krwi św. Jana Pawła II. Są to relikwie pierwszego, najwyższego stopnia. Zwraca uwagę, też data wystawienia certyfikatu w dniu trzeciej rocznicy kanonizacji Świętego Jana Pawła Wielkiego oraz w roku setnej rocznicy objawień Fatimskich. Był to również rok gdy obchodziliśmy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła Wielkiego. Właśnie od 18 maja, od dnia setnych urodzin św. Jana Pawła Wielkiego Relikwie te peregrynują po domach rodzinnych Zacnych Braci Rycerzy, którzy cały czas czuwają przy nich w modlitwie. Pierwszy do swojego domu zabrał je Komandor Krakowski, Zacny Brat Andrzej od Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski z Lichenia, a po nim Bracia Komandorii Krakowskiej, a po nich następni i tak nieustannie, wypraszamy łaski potrzebne Kościołowi, Zakonowi, Ojczyźnie i naszym rodzinom aż do końca naszego Zakonu.

 

Vivat Iesus! Totus Tuus!