STATUS KAPŁANÓW I OSÓB DUCHOWNYCH

 

Rycerze Jana Pawła II uważają za wielki zaszczyt i honor możliwość służenia Kościołowi Chrystusowemu.

 

Osoby duchowne Kościoła Katolickiego z racji swego statusu są traktowane przez Braci Rycerzy jako honorowi członkowie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II o najwyższym stopniu członkowskim, którym należy się od braci Rycerzy szczególny szacunek i respekt.